Nasveti

  Kako opraviti meritev cilindričnega vložka! Pravilno merjenje cilindričnega vložka!  Sliki 1 ZELO POMEMBNO : Slika 2 Pri meritvah ABS cilindričnega vložka je zelo pomembna meritev zunanjega dela. Zunanji del je izdelan z edinstveno in učinkovito tehnologijo proti lomljenju cilindričnega vložka. Prav tako je na cilindričnem vložku označen zunanji del s kratico EXT, da se cilindrični vložek pravilno namesti. Primer : Skupna dolžina cilindričnega vložka je 75 mm, notranji del je 30 mm, zunanji del 45 mm. Video - meritve cilindričnega vložka na lin..
~~Detektor ogljikovega monoksida je naprava, ki nadzira nivo koncentracije ogljikovega monoksida, namenjena za domačo uporabo. Ni namenjen meritvam za hitro določitev višine koncentracije ogljikovega monoksida. Detektorji ogljikovega monoksida imajo omejen čas delovanja. Detektorji ogljikovega monoksida, tako kot druge elektronske naprave niso povsem zanesljivi. Zato priporočamo, da jih sistematično kontrolirate (najmanj enkrat na teden). Če detektor ogljikovega monoksida ne deluje pravilno ali opravljen test pokaže na njegovo napako, je potrebno napravo nemudoma zamenjati za novo. Pokvarje..
 Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013 3610. Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav, Stran 11015. Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US in 57/12) izdaja minister za infrastrukturo in prostor   P R A V I L N I K o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav   1. člen (1) Ta pravilnik določa zahteve za vg..
  Zastrupitev z ogljikovim monoksidom Ogljikov monoksid je močno strupen plin brez barve, vonja in okusa. Ko se veže s hemoglobinom, zmanjša zmožnost prenašanja kisika v krvi. Dolga izpostavljenost ogljikovemu monoksidu (CO) lahko povzroči v organizmu nepopravljive spremembe. Priporočamo, da redno pregledujete navodila in seznanite vse stanovalce s postopkom ravnanja v primeru ko se vklopi alarm. Nikoli ne ignorirajte aktivacije detektorja ogljikovega monoksida (CO). Aktivacija detektorja lahko pomeni za zdravje nevarno koncentracijo ogljikovega monoksida. Detektorji za..
    Če se vam zgodi, da vam na štedilniku zagori olje, na olje nikar NE ZLIVAJTE VODE. Voda bo sprožila burno reakcijo in prišlo bo do MAŠČOBNE EKSPLOZIJE! Tudi posode nikaj NE PRENAŠAJTE! Če je možno posodo enostavno PREKRIJTE z ustrezno velikom POKROVOM, ali pa z MOKRO OŽETO CUNJO oz. z POŽARNO ODEJO. Kličite na 112. Požar olja lahko z primerne razdalje pogasite tudi z gasilnim aparatom.Nikar preblizu. Če se požar zgodi na plinskem štedilniku, poskušajte zapreti plin! Če ocenite, daje požar prevelik in bi ob gašenju lahko prišlo do vaših poškodb, ne gasite.Pokličite 112 in zahtevaj..
 Priporočamo vam , da okna zavarujete na naslednji način !   1. rdeča puščica vam prikazuje mesta, kjer je potrebna namestitev protivlomnih varoval za okna (4 x protivlomna varovala). 2. modra puščica vam prikazuje navadno okensko kljuko, katero vam PRIPOROČAMO, da jo zamenjate z okensko kljuko z ključavnico. 3. na stekleno površino okna namestite protivlomno folijo na notranji ali zunanji strani ali obeh straneh.   Zgoraj navedeni trije načini varovanja vam bodo zelo povečali varnost vašega doma. ..
  Kako zaščititi vaš dom pred vlomilci NEKAJ NASVETOV, KAKO ZAVAROVATI VAŠ DOM, MEDTEM KO ODHAJATE NA DOPUST   poskrbite, da se zdi, kot da ste doma, medtem ko ste na poti. Svetloba in zmeren hrup lahko odvrneta vlomilce.   uporaba avtomatskih stikal za prižiganje luči ob določenih urah v notranjosti hiše oz. stanovanja.   uporaba avtomatskih stikal za prižiganje luči ob določenih urah na dvorišču, verandi.   uporaba avtomatskih stikal za prižiganje radia oz. TV ob določenih urah v notranjosti hiše ..
1. januara, je stopil v veljavo nov Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13). Vozila registrirana za javni prevoz oseb in tovorna vozila z največjo dovoljeno maso DO 3,5T (B kategorija) morajo po novemu pravilniku imeti v kabini gasilnik z minimalno sposobnostjo gašenja 8A, 55B. Za ta vozila je sedaj primeren gasilnik P2 BETA-L  2 kg na prašek, sposobnost gašenja (Rating) 13A/70B Vozila registrirana za javni prevoz oseb in tovorna vozila z največjo dovoljeno maso NAD 3,5T (C klasa in višje) morajo po novemu pravilniku imeti v kabini gasilnik z minimalno sposobn..
Najem spletne trgovine RUF